Noltros

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE 2015-2016

PGA 2015-2016.pdf (306964)

          

 

 

 


Claustre 2015-2016

4t_5è Ed Infantil   - Pilar Pérez-Villegas

6è Ed. Infantil  -  Marga Moranta

1r Primària       - Silvia Aguilera

2n Primària      - Marta LLadó

3r Primària      - Amparo Medina

4t Primària      - M del Mar Fiol (Música)

5è Primària     - Francisca Lozano

6è Primària     - Rosa M Bolás

Anglès             - Carles Marroig

Ed. Física        - Marian Martorell

PT                   - Rosa Inés Fernández

AD                  - M. Celia Alomar

AL                   - Joana Maria Seguí

Religió            - Marga Ballester

Aux.conversa anglesa -  Kath Dannyluke

Orientador    -  Catalina Martorell

PTSC               - Elena Durán

Secretaria      - Dolors Llinás

Cap d'Estudis - Lina Ribas

Directora       - Joana Maria Seguí

 

 

 


Equip directiu

Secretària: Dolors Llinás Marín
Directora: Joana Maria Seguí Munar
Cap d'Estudis: Lina Ribas Torres
 

El Consell Escolar

Presidenta:                                            Joana Maria Seguí Munar
Cap d'estudis:                                         Lina Ribas Torres
Secretària:                                            M. Dolors Llinás Marín
Representant de l'AMIPA:                         
Representant de l'Ajuntament:                      Maica Marín
Representants del Professorat:                      Marta Lladó
                                                          M. Mar Fiol Aznar 
                                                                     Pilar Pérez-Villegas
                                                          Francisca Lozano Ardite

                                                                                      

Representants de pares i mares:                    Manuel J. González Florit
                                                                    Sara Nadal Ibáñez
                                                                    Margarita Rubio Servera
                                                                    M. del Pilar Sanegre Segura

                                                                                       

 

Representant PAS:                                       Asunción Escobar López

Història del projecte

En el nostre temps ens envolten les noves tecnologies  i són vehicle per a moltes relacions. Teníem la necessitat de crear un espai on trobar-nos tots els membres de la comunitat educativa del CEIP Son Quint i que  fos una finestra oberta per donar-mos a conèixer a tothom.
Per arribar al punt on ens trobam hem d'agrair la col.laboració de Tolo Cardell, professor de l'IES Son Rullan, perquè sense les seves directrius aquest projecte no hagués estat possible.

BENVINGUTS

Vos donam la benvinguda a la pàgina web del CEIP Son Quint. Aquest vol ser l'espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se a la nostra Escola. Amb tots volem compartir les nostres senyes d'identitat, els objectius que ens marcam i la pràctica educativa que duim a terme.

Contacte

CEIP Son Quint

Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Tel.i fax.: 971-792019