Noltros

 

  PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE 2012-2013

PGA 2012-2013.odt (90,2 kB)          

 

 

 


Claustre 2013-2014

4t Ed Infantil   - Marga Moranta

5è Ed. Infantil  - Marta Roig

6è Ed. Infantil  - Pilar Pérez-Villegas

1r Primària       - Lola Sans

2n Primària      - Xisca Lozano

3r Primària      - Teresa de la Cruz

4t Primària      - M del Mar Fiol (Música)

5è Primària     - María Piña

6è Primària     - Rosa M. Bolás

Anglès             - Carles Marroig

Ed. Física        - Marian Martorell

PT                   - M. Rosa Miguel-Gómara

AD                  - Carmen M. Granadero

PT UEECO       - Javi Borrás

AL                   - Marga Salvá

ATE                - Carolina

Orientador    - Miquel Morey

PTSC               - Elena Duran

Secretaria      - Dolors Llinás

Cap d'Estudis - Lina Ribas

Directora       - Joana Maria Seguí

 

 

 


Equip directiu

Secretària: Dolors Llinás Marín
Directora: Joana Maria Seguí Munar
Cap d'Estudis: Lina Ribas Torres
 

El Consell Escolar

Presidenta:                                            Joana Maria Seguí Munar
Cap d'estudis:                                         Lina Ribas Torres
Secretària:                                            M. Dolors Llinás Marín
Representant de l'AMIPA:                           Carlos Romero Escobar
Representant de l'Ajuntament:                      Margalida Canals Juan
Representants del Professorat:                      Carmen Granadero Pérez
                                                          M. Mar Fiol Aznar
                                                          M. Rosa Miguel-Gómara Perelló
                                                          Francisca Lozano Ardite

                                                                                       Marta Roig Orfila

Representants de pares i mares:         
                                                           Ascensión Gigante Castellanos
                                                           Aurora López Martín
                                                           Margarita Rubio Servera

                                                                                       

 

Representant PAS:                                       Asunción Escobar López

Història del projecte

En el nostre temps ens envolten les noves tecnologies  i són vehicle per a moltes relacions. Teníem la necessitat de crear un espai on trobar-nos tots els membres de la comunitat educativa del CEIP Son Quint i que  fos una finestra oberta per donar-mos a conèixer a tothom.
Per arribar al punt on ens trobam hem d'agrair la col.laboració de Tolo Cardell, professor de l'IES Son Rullan, perquè sense les seves directrius aquest projecte no hagués estat possible.

BENVINGUTS

Vos donam la benvinguda a la pàgina web del CEIP Son Quint. Aquest vol ser l'espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se a la nostra Escola. Amb tots volem compartir les nostres senyes d'identitat, els objectius que ens marcam i la pràctica educativa que duim a terme.

Contacte

CEIP Son Quint

Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Tel.i fax.: 971-792019