Informacions curs 2017-2018

Ubicació de l'alumnat:

  • Edifici c/ LlacEnol: alumnes Ed. Infantil i 1r de Primària
  • Entrada principal c/ Catalina March:  de 2n a 6è de Primàri

En els primers mesos d'aquest curs, per obres al seu edifici, hi haurà 5 grups del CEIP Santa Isabel a la nostra escola. Ells entraran i sortiran per reixa pati c/ Catalina March.

 

 


Benvinguts a la web del CEIP Son Quint

El CEIP Son Quint és una escola d'Educació Infantil i Primària, en l'actualitat compta amb una línia d'ensenyament. Es mou dins el marc legal que prescriu la igualtat en drets de tots els ciutadans davant l'Administració de l'Estat (Central i Autonòmic).
L'escola està oberta a tothom. Rebutja qualsevol discriminació i treballa perquè en el si de la comunitat tothom sigui acceptat amb les seves diferències.
Ens manifestam respectuosos amb totes les ideologies, renunciam a tot adoctrinament, proselitisme i sectarisme.
Som una escola aconfessional que respecta totes les religions, sense adoptar posicions religioses o atees, sinó de respecte envers les creences i tradicions de cada persona.

Normes generals

OBJECTIU DEL CURS: PUNTUALITAT

Puntualitat en les entrades i  sortides (9:00h i 14:00h), menjador (16:00h ) i activitats extraescolars.

ENTRADES I SORTIDES:

2n a 6è els/les alumnes entren per la porta principal a les 9:00h acompanyats per els seus tutors i surten per la mateixa porta a les 14:00h.

Tots els alumnes entren sols al centre:

Si els pares o tutors dels alumnes han de parlar amb els tutors dels cursos ho poden fer els dimarts de 14'00 a 15'00h concertant una cita amb antel.lació.

Sol.licitam el seu compromís per tal d'evitar les visites als/les alumnes per les reixes del pati durant el temps d'esbarjo. Si algún alumne/a ha oblidat el berenar a casa els pregam l'entreguin a la porta principal de l'escola.

JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES

Totes les faltes i retards dels seus fills s'han de justificar per escrit.

SORTIDES I EXCURSIONS

Són obligatòries per estar incloses en la Programació General Anual i perquè repercuteixen en l'aprenentatge del/les alumnes.

Per participar en les sortides i excursions, els pares o tutors han de firmar les autoritzacions de cada sortida i abonar l'import dins el termini indicat pel col.legi.

DEURES

És important que els nins i nines s'acostumin a realitzar les seves feines a casa , els pares poden controlar les tasques a través de l'agenda escolar signant cada dia (tots els cursos de Primària).

DIA DE LA FRUITA

Els dimecres tots els/les alumnes del col.legi berenen de fruita, és una forma d'educar l'alimentació i afeccionar els nins/es a hàbits sans.

IDENTIFICACIÓ DE PRENDES I OBJECTES PERSONALS

Recomanam la identificació de prendes i materials dels seu fills/es per facilitar els seu reconiexement. Col.locau una cinta per poder penjar jaquetes i bates. En acabar cada trimestre les prendes no reclamades s'entregaràn a CÀRITAS.

MEDICACIÓ

Es preferible que els nins/es prenguin la medicació a casa. En els casos extraordinaris en els quals els/les alumnes hagin de prendre alguna medicació en horari lectiu els sol.licitam la prescripció mèdica i una autorització signada per pares o tutors legals, indicant la dosi i horari en el qual s'ha de prendre.FEIM ESCOLA JUNTS, ALUMNES, PARES I MESTRES!


CEIP Son Quint Centre pilot del Programa Samsung Smart School

cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017Wordle: CEIP SON QUINT

Neu a Son Quint


 


       En Quint  "MALAPATA"

Contacte

CEIP Son Quint

Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Tel.i fax.: 971-792019


Visita el bloc de Son Quint

blocdesonquint.blogspot.com


AMIPA Son Quint

Presidenta: Margarita Rubio
Vicepresident: David Orvay
Secretària: Cristina Macia

 

amipaceipsonquint@gmail.com