AMIPA Son Quint

Cristina Macia, David Orvay,  Margarita Rubio

La nova directiva de l'AMIPA del CEIP Son Quint  

Des del Claustre i l'Equip Directiu del CEIP Son Quint sol.licitam a tots els pares i mares dels nostres alumnes s'associin per tenir una Associació forta, amb ànim per organitzar i dinamitzar activitats engrescadores per alumnes i pares.

MOLTES GRÀCIES!!!

 


Contacte

CEIP Son Quint

Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Tel.i fax.: 971-792019